Apie

Ryšininkas yra beideologinių naujienų svetainė. Jos paskirtis yra priešintis Sąžiningumo Iniciatyvos (Integrity Initiative) melagienai ir skatinkti žingeidumą.

Kitais žodžiais, metraštis Ryšininkas - skatina visus žmones mąstančius lietuviškai ugdyti save ir nustoti čiulpti melą.

Kartais žmonės nenori girdėti tiesos, nes nenori, kad būtų sugriautos jų iliuzijos. - Friedrichas Nyčė

Atnaujinta:> 2023-09-20